A
A
A

Retrospectiva activității Centrului de Asistență a Consumatorilor din regiunea Centru în primele 3 luni ale anului 2018

Depune o plângere

Retrospectiva activității Centrului de Asistență a Consumatorilor din regiunea Centru în primele 3 luni ale anului 2018

Mar 16, 2018
user
CAS Centru
Views:
337

Sorry, this entry is only available in Romanian.

În fiecare an pe 15 martie este sărbătorita Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Cu această ocazie, în întreaga lume, au loc manifestări care aduc în conştiinţa publică importanţa cunoaşterii şi protejării drepturilor noastre, ale tuturor, în calitate de consumatori.

Centrul de Asistență a Consumatorilor din regiunea Centru face o retrospectivă a activității sale în primele 3 luni ale anului 2018 în calitate de structură regională, alternativă, neguvernamentală, care oferă servicii de informare și consultanță consumatorilor în tot ce privește produsele alimentare.

De la începutul anului, Centrul a recepționat și examinat 102 de cazuri de încălcare a drepturilor consumatorilor. Din cazurile raportate, 63 s-au referit la agenții economici din mun. Chișinău, inclusiv 7 din comuna Stăuceni, 28 au fost din orașul Orhei, 3 cazuri din comuna Măgdăcești raionul Criuleni și 1 caz în comuna Peresecina raionul Orhei.

Consumatorii au invocat mai multe încălcări și anume: 83 privind etichetarea necorespunzătoare a diferitor produse alimentare; 5 cazuri cînd lipsea indicatorul de preț, fie era indicat eronat prețul; 3 cazuri de nerespectare a regimului termic de comercializare a produselor alimentare; 2 cazuri de refuz al operatorilor economici de restituire a banilor pentru produsele alimentare neconforme, procurate de consumatori; 2 situații în care produsele alimentare comercializate în magazine erau alterate sau aveau un aspect dubios.

Problema etichetării necorespunzătoare a produselor alimentare este una actuală. Fie că este vorba despre produse alimentare ambalate, preambalate, fie produse comercializate în vrac, operatorii economici nu completează eticheta cu toate informațiile (data faricării, termenul de valabilitate sau data limită de consum, condiţiile de păstrare, ingredientele, producătorul, valoarea nutriţională, valoarea energetică) prevăzute în actele normative (Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.996/2003). Prin aceasta este încălcat unul din drepturile fundamentale ale consumatorilor – dreptul la informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate (articolul 6 alin.d) din legea nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor).
Din cele 83 de cazuri de etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, 25 se referă la produsele de patiserie, 20 la carne și semifabricatele din carne, 17 la pește, 11 produse lactate (cașcaval, unt, spread) și 10 produse de culinărie.

Centrul de Asistență a Consumatorilor din regiunea Centru a expediat în dresa operatorilor economici 46 scrisori, prin care a solicitat respectarea cerințelor legale privind comercializarea produselor alimentare și protecția drepturilor consumatorilor, asigurarea plasării pe piaţă a produselor corespunzătoare și inofensive, respectarea condiţiilor tehnice (temperatura, condiţiile de păstrare) stabilite de producător pentru produsele alimentare și etichetarea corectă a acestora. Totodată, operatorii economici au fost informați despre faptul adoptării legii nr.279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Această lege transpune legislația Uniunii Europene și stabileşte informaţiile obligatorii ce conține eticheta produselor alimentare pentru asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor. Operatorii economici din Republica Moldova vor avea obligația să implementeze prevederile legii respective începînd cu data de 12.01.2019.

Tot în această perioadă, ca urmare a publicării și discutării pe larg a investigațiilor și analizelor privind prezența grăsimilor vegetale în produsele lactate, mai mulți consumatori au apelat la linia telefonică a Centrului de Asistență a Consumatorilor din regiunea Centru pentru a se informa referitor la modalitatea de achiziționare a produselor lactate care nu conțin astfel de grăsimi vegetale.

Plus la aceasta, reprezentanții Centrului de Asistență a Consumatorilor din regiunea Centru au participat la întrunirile și ședințele organizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor unde s-au discutat subiecte legate de calitatea produselor alimentare. La fel, reprezentanții Centrului au participat la emisiuni TV care au abordat tema protecției drepturilor consumatorilor. Astăzi la ora 19.55 la Moldova 1 reprezentantul Centrului va participa alături de reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței la o emisiune specială dedicată consumatorilor.

Recomandări din partea Centrului pentru consumatori:

 Procurați produse numai în locuri autorizate;
 Citiţi atent eticheta pentru a vă documenta privitor calitatea și conţinutul produsului;
 Fiți atenți la alergenii alimentari și la aditivi, pentru a minimaliza eventualele riscuri;
 La produsele cu un grad sporit de alterare, în aspect microbiologic, termenul de valabilitate se înscrie astfel: ”expiră la…”, cu mențiunea zilei, lunii, anului și orei (după caz);
 Verificați ambalajul să fie curat sigilat și nedeteriorat. Nu vă lăsați influențați de informația publicitară de pe ambalaj, deoarece poate fi înșelătoare. Un ambalaj mai atrăgător și mai voluminos nu neapărat conține un produs mai calitativ sau o cantitate mai mare;
 Produsele trebuie să se păstreze conform indicaţiilor înscrise de producător pe ambalajul produsului (temperatura de păstrare, umiditatea etc.);
 Nu cumpăraţi produsele pentru care aveţi suspiciuni privind calitatea şi modul de informare prin etichetare;
 Nu procuraţi produse neetichetate;
 Refuzaţi produsele, care prezintă data durabilităţii minimale, data limită de consum modificată, depăşită, ştearsă sau pe care nu este înscrisă una din aceste date;
 Solicitaţi şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs;
 Atrageţi atenţia ca preţul produsului afişat pe raft să coincidă cu preţul de pe bonul de casă.

Pentru acordarea consultațiilor juridice și asistenței în cazurile de încălcare a drepturilor, consumatorii sînt îndemnați să apeleze la linia telefonică specializată 022 233 200 sau să depună o plîngere pe portalul web www.alegesanatos.md.

Această inițiativă este realizată cu suportul Fundației Est-Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană” din resursele acordate de către Guvernul Suediei.

Depune o plângere
Ai cumpărat alimente alterate sau necalitative? Îți oferim gratuit consiliere și asistență juridică primară