A
A
A

Despre Noi

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundaţia Est – Europeană (FEE) în parteneriat cu Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia, cu suportul Uniunii Europene realizează în perioada 2013 – 2015 proiectul „Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Proiectul are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova și Georgia prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS). În cadrul inițiativei se vor depune eforturi pentru a spori înțelegerea de către părțile interesate a necesităţii aderării la standardele sanitare și fito-sanitare și pentru a contribui la îmbunătățirea legislației privind siguranța alimentară în ambele țări. Pentru a atinge obiectivele planificate, Fundația Est – Europeană și partenerii săi vor aborda actorii societății civile, autorități publice, consumatori și operatori alimentari, pentru a spori capacitățile acestora în domeniul sanitar și fito-sanitar și pentru a stimula o mai bună cooperare între grupurile țintă. Acestea vor rezulta în consumatori activi și informați, operatori de produse alimentare mai competitive, și cadru legal național privind securitatea alimentară aproximat la standardele UE.

Prin intermediul acestui proiect Fundaţia Est – Europeană a creat și administrează rețeaua de trei Centre de Asistență a Consumatorilor (CASC) în domeniul sanitar și fito-sanitar, localizate în Chişinău, Cahul şi Bălţi, care constituie unul din punctele cheie ale proiectului.

Toate trei CASC-uri sunt create în baza organizațiilor neguvernamentale, care vor deveni centre de referință la nivel regional și vor oferi servicii de asistență consumatorilor în caz de nerespectare a drepturilor acestora.

 • CAS Chişinău – Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC)
 • CAS Cahul – Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG CONTACT- Cahul (CRAION CONTACT- Cahul)
 • CAS Bălţi – Clinica Juridică Universitară Bălți, Bălţi

Serviciile acordate de Centrele de Asistenţă a Consumatorului (CAS):

 1. Informarea şi educarea consumatorilor referitor la securitatea alimentară: compoziţia, etichetarea, păstrarea bunurilor alimentare informaţii complete, corecte şi precise privind produsele alimentare achiziţionate bunuri conforme standardelor de siguranţă
 2. Consultarea primară a cetăţenilor la „linia fierbinte” privind drepturile consumatorilor
 3. Acordarea în sediul CAS a asistenţei primare populaţiei privind cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor
 4. Direcţionarea populaţiei spre juriştii şi monitorii din cadrul proiectului pentru acordarea asistenţei juridice şi prelevarea probelor de laborator
 5. Oferirea informaţiilor şi ajutarea populaţiei de a se adresa autorităţilor competente în protecţia drepturilor consumatorilor
 6. Informarea autorităţilor competente despre cazurile depistate a produselor alimentare contrafăcute sau periculoase pentru consumatori
 7. Identificarea, sistematizarea şi înaintarea propunerilor de ajustare a cadrului normativ în domeniul securităţii alimentare a consumatorilor
 8. Asistarea şi consultarea ONG-lor active şi interesate în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor
 9. Consilierea agenţilor economici ce comercializează produse alimentare privind obligaţiile şi drepturile acestora
 10. Prestarea altor servicii necesare implementării proiectului ”Sporirea securităţii alimentare a consumatorilor”

În paralel, pentru a încuraja operatorii din domeniul alimentar să fie responsabili, să respecte standardele de siguranță alimentară, de etichetare şi drepturile consumatorului, tot în cadrul acestui proiect, FEE va organiza concursul anual „Promovăm Siguranța Alimentară” pentru selectarea Operatorilor Alimentari Responsabili.

Obiectivul concursului va fi identificarea companiilor care operează în domeniul alimentar în mod responsabil, ținând cont de interesele și drepturile consumatorului. Titlul va fi acordat participantului din concurs care va demonstra cele mai bune rezultate în îndeplinirea cerințelor de siguranță alimentară, de standardizare și de etichetare.