A
A
A

Despre Noi

Sorry, this entry is only available in Romanian.

 

Fundaţia Est – Europeană (FEE) implementează un șir de initiative în cadrul programului ”Protecția Consumatorilor” din resursele financiare ale Suediei.

În scopul creării și dezvoltării unui mecanism alternativ celui statal de protecţie a drepturilor consumatorilor și siguranței alimentelor, au fost lansate trei Centre de Asistenţă a Consumatorilor: din regiunea nord, administrat de către Clinica Juridică Universitară Bălţi (CAS Nord); din regiunea centru, administrat de către Asociaţia Obştească Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAS Centru) şi din regiunea sud, administrat de către Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor „CONTACT – Cahul” (CAS Sud).

Toate trei CASC-uri sunt create în baza organizațiilor neguvernamentale, cu scopul de a deveni centre de referință la nivel regional, care oferă servicii de asistență consumatorilor în caz de nerespectare a drepturilor acestora.

Serviciile acordate de Centrele de Asistenţă a Consumatorului:

1. Informarea şi sporirea nivelului de cunoștințe a consumatorilor referitor la siguranța produselor alimentare, etichetarea și ingredientele produselor.

2. Consultarea și oferirea asistenței necesare consumatorilor, inclusiv din grupurile vulnerabile, care reclamă produse neconforme, alterate sau nerespectarea de către agenții economici a unor prevederi legale aferente siguranței alimentelor. Consultarea consumatorilor, atît la ”linia fierbinte” (022 233 200), cît şi pe pagina web ”alegesănătos” cuprinde:

  • oferirea răspunsurilor la întrebările adresate de către consumatori;
  • analiza plângerilor din partea consumatorilor şi oferirea de consultanţă;
  • eplasarea,  în caz de necesitate, la faţa locului pentru colectarea materialelorconfirmatoare a încălcării drepturilor consumatorului;
  • întocmirea plîngerilor din partea consumatorilor;
  • medierea eventualelor situaţii de conflict;
  • informarea, în caz de necesitate, a antreprenorilor vizaţi în plîngerile consumatorilor;
  • monitorizarea acţiunilor înteprinse de agenții economici în rezultatul sesizării acestora de consumatori sau CAS Centru;
  • întocmirea plîngerilor din partea consumatorilor, fie din partea CAS Centru ca asociație obștească de protecție a consumatorilor, către autorităţile publice centrale şi agenţii economici;

3. Informarea autorităţilor competente despre cazurile depistate a produselor alimentare periculoase pentru consumatori sau încălcările grave și sistemice ale drepturilor consumatorilor.

4. Identificarea, sistematizarea şi înaintarea propunerilor de ajustare a cadrului normativ în vederea asigurării unor politici publice eficiente în domeniul protecției consumatorilor în siguranța alimentelor.

5. Asistarea şi consultarea ONG-lor active şi interesate în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor.

6. Consilierea agenţilor economici ce comercializează produse alimentare privind obligaţiile acestora în relațiile cu consumatorii.

7. Prestarea altor servicii utile consumatorilor.